close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 5. prosince 2017

  Józef Piłsudski, architekt nezávislosti 1918 a jeden z nejvýznamnějších státníků v dějinách Polska se narodil 5. prosince 1867 v Zulowě ve Vilenské gubernii. Jeho zásluhy a politické koncepce jsou v Polsku dodnes zdrojem inspirace pro politiky a sporů mezi publicisty a historiky.

  Znovuzískání nezávislosti Polska v roce 1918 bylo výsledkem úsilí řady generací Poláků a práce mnoha politických kruhů. Za otce II. republiky je považován Józef Piłsudski, zakladatel legií a první náčelník státu. 5. prosince slavíme 150. výročí jeho narození.

   

  Józef Piłsudski pocházel ze zemanské rodiny s vlasteneckými tradicemi. Do politické činnosti se zapojil již v době studií v Charkově, z nichž byl vyloučen za účast ve studentských protestech v roce 1885. O dva roky později byl zatčen pro podezření z účasti na spiknutí, jehož cílem bylo svržení cara Alexandra III. Byl odsouzen na pět let do vyhnanství na Sibiř.

   

  Krátce po návratu z vyhnanství vstoupil Józef Piłsudski do Polské socialistické strany. Jako jeden v vůdců strany byl opakovaně vězněn ruskými orgány a dostal se do vězení pověstné varšavské Citadely.

   

  Po vypuknutí  první světové války stanul v čele oddílů, s nimiž vstoupil na území ruského záboru Polska. Založil Polské legie a osobně velel jejich 1. brigádě. Když v roce 1917 odmítla část legií složení přísahy věrnosti německému císaři, byl Piłsudski zatčen a uvězněn v magdeburské pevnosti až do listopadu 1918.

   

  Po porážce Německa byl z vězení propuštěn a odjel do Varšavy, kde ho Regentská rada pověřila vrchním velením  polské armády a posláním vytvořit v osvobozeném státu národní vládu. 22. listopadu 1918 obdržel oficiální funkci Dočasného náčelníka státu,  v níž setrval do prosince 1922, kdy byl Gabriel Narutowicz zvolen prvním prezidentem Polské republiky. V letech 1919 – 1921 se Piłsudski angažoval v obraně znovu získané nezávislosti Polska. Bojoval s bolševiky, byl jedním z vůdců vítězné bitvy u Varšavy.

   

  V roce 1923 odešel z aktivního politického života. Nesouhlasil však s politickým vývojem situace v Polsku a v květnu 1926 stanul v čele svých věrných oddílů a vkročil do Varšavy a po třídenních bojích přinutil tehdejší vládu k odstoupení. V dalších letech zastával mj. funkce ministra pro vojenské záležitosti a premiéra. V zahraniční politice se Piłsudski snažil o udržování dobrých vztahů se západní Evropou.

   

  Smrt Józefa Piłsudského dne 12. května 1935 překvapila celý národ a jeho pohřeb se stal obrovskou národní manifestací na počest otce nezávislosti. Jeho ostatky byly pochovány v kryptě na zámku Wawel, kde jsou pohřbeni králové, státníci a nejvýznamnější Poláci. V souladu s jeho poslední vůlí bylo jeho srdce uloženo do stříbrné urny a převezeno do Vilna (dnešní Vilnius), kde spočinulo v hrobě jeho matky na Rosoském hřbitově.

   

   

  Print Print Share: