close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 1. září 2017

  Druhá světová válka vypukla dne 1. září 1939 útokem Německa na Polsko. K německé agresi se 17. září přidala Sovětská armáda, která zaútočila na Polsko z východu. Obranné boje trvaly do 6. října 1939, kdy ozbrojenou činnost s agresory ukončily jednotky pravidelné Polské armády.

  Bez vypovězení války zahájila německá armáda ozbrojený útok na Polsko dne 1. září 1939 ve 4.35 hod. bombardováním města Wieluň, které tehdy leželo v blízkosti hranice s Německou říší. O něco později začalo ostřelování polského pobřeží z bitevní lodi Schleswig-Holstein. Letošní vzpomínkové akce při příležitosti tohoto tragického výročí budou zahájeny za účasti prezidenta Polské republiky Andrzeje Dudy ve Wieluňu.

   

  Německý plán útoku na Polsko předpokládal bleskovou válku, jejímž cílem mělo být prolomení polské obrany a dále obklíčení a zničení hlavních sil nepřítele během jednoho týdne. Polsko se však bránilo až do 6. října 1939. Profesor Norman Davis konstatoval: „Polská armáda, která v osamocení čelila blitzkriegu dlouhých pět týdnů se vyznamenala více než spojené britské a francouzské síly v roce 1940. Poláci splnili svou povinnost.“

   

  Krátce po zahájení války dne 3. září zaslaly Velká Británie a Francie Německu ultimátum, v němž požadovaly okamžité zastavení válečné činnosti a stažení německých vojsk z polského území. Německo ultimátum odmítlo, což jednoznačně znamenalo vstup obou spojeneckých států do války s Německem. Britská a francouzská vojska však nezahájila žádnou vojenskou činnost proti Německé říši. Polsko se tak samo muselo potýkat s agresí nacistického totalitarismu.

   

  Maršál Edward Rydz-Śmigły, vrchní velitel polských ozbrojených sil v září 1939, popsal polskou obranu takto: „Polsko se válce vyhnout nemohlo, pokud nechtělo ztratit dobrou pověst. Polsko přineslo a přináší velké oběti, zahájilo však osvobozeneckou válku vůči německé nadvládě“. Kapitulace Polska nastala 6. října 1939, když po bitvě u Kocku zakončily boje s agresorem jednotky regulérní Polské armády. V důsledku zářijového přepadení byly vládní orgány Polské republiky nuceny uchýlit se do exilu, aby se vyhnuly zajetí. Na okupovaném území Němci a Sověty zahájil svou činnost Polský podzemní stát, který byl založen 27. září 1939.

   

  Druhá světová válka byla největším ozbrojeným konfliktem v dějinách a rozsah válečné činnosti zabral tři světadíly. Pohltila desítky milionů obětí. V důsledku 2. světové války zahynulo téměř 6 milionů polských obyvatel, především civilistů. Polsko utrpělo největší ztráty na životech ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi v poměru k celkovému počtu obyvatel před vypuknutím války. Válečná činnost probíhala na polském území až do konce války v roce 1945. Exilová vláda Polské republiky za celou dobu trvání nepřátelské okupace nepodepsala akt kapitulace, polské konspirační jednotky hnutí odporu a Polské ozbrojené síly i na jiných světových frontách bojovaly za svobodu vlasti.

  Print Print Share: