close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 10. listopadu 2017

  Když po 123 letech poroby dne 11. listopadu 1918 Polsko znovuzískalo samostatnost, byla v ulicích polských měst cítit euforie. Tohoto dne podepsalo Německo příměří, které zakončilo první světovou válku. Regentská rada odevzdala Józefu Pilsudskému nejvyšší civilní a vojenskou moc.

  Znovuzískání nezávislosti v roce 1918 bylo možné jen díky vytrvalosti a obětavosti aktivní části polské společnosti, která v době poroby předávala novým generacím mladých Poláků lásku k jazyku a národní kultuře. První světová válka rovněž přinesla příznivé mezinárodní okolnosti, v nichž uchvatitelé stanuli proti sobě. Velké úsilí k znovuzískání nezávislosti vnášeli osobnosti polské kultury. Ignacy Paderewski přemlouval západní politiky k podpoře polské věci. Následkem všech intervencí uznal prezident USA Woodrow Wilson obnovení nezávislého Polska jako jednu z podmínek trvalého míru v Evropě.

   

  Listopad 1918 byl počátkem budování nezávislého Polska, boje o jeho hranice a mezinárodní uznání. Konec první světové války pro Poláky ještě neznamenal mír. Hraniční konflikty se sousedními státy a válka s bolševickým Ruskem v letech 1919-1920 si vyžádaly mnoho obětí za nedávno získanou svobodu vlasti. Přes veškeré vnější potíže i těžkosti, způsobené 123 lety poroby, zakládali Poláci po  roce 1918 moderní stát od základů úspěšně. Avšak vypuknutí druhé světové války v roce 1939 přerušilo na téměř půl století polský sen o nezávislosti.

   

  Den národní nezávislosti 11. listopadu se slaví od roku 1920 a jako státní svátek byl uznán roce 1937. Zakázán byl okupanty během druhé světové války a za komunismu a obnoven byl v roce 1989. Každý rok probíhají v Den národní nezávislosti oficiální oslavy. Hlavní oslavy se za účasti nejvyšších státních orgánů konají podobně jako v letech II. republiky na nám. Pilsudského ve Varšavě.

   

   

  Tisková kancelář

  Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

  Print Print Share: