close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 22. července 2017

  Řadu měsíců probíhá v Polsku proces reformování oblasti spravedlnosti a soudnictví. Na základě demokratického mandátu a při uskutečňování volebního programu polská vláda usiluje zdokonalit oblast spravedlnosti po mnohaletém zanedbání předchozích vlád. Vláda se snaží realizovat reformy v souladu s evropskými standardy a využívá k tomu zkušenosti a řešení, přijatá v členských státech Evropské unie, při zachování principu trojího dělení moci.

  S politováním sledujeme, že společností očekávané reformátorské úsilí vlády je využíváno opozicí doma i v zahraničí k současnému politickému boji. Se znepokojením spatřujeme rovněž pokusy o vměšování do probíhajícího legislativního procesu zvenčí.

  V tomto kontextu vidíme další reakci Franse Timmermanse, místopředsedy Evropské komise. Je to neopodstatněné a neospravedlnitelné počínání, neboť proces reformy polského soudnictví byl teprve započat. Je to počínání předčasné. Není zde místa na „individuální misi“ místopředsedy EK.

  Již řadu měsíců vede Polsko dialog s mezinárodními institucemi, trpělivě vysvětluje proces reforem oblasti spravedlivosti. Mj. během zasedání Rady pro všeobecné záležitosti, jmenovaný představitel vlády, státní tajemník Konrad Szymański, odrážel námitky místopředsedy EK. Nesdílíme názor, že je to neodpovídající úroveň dialogu. Podle pokračování legislativního procesu je Polsko připraveno poskytovat další informace o zavádění reforem v oblasti spravedlnosti.

  Polsko je připraveno vést dialog s Evropskou komisí při respektování principu suverenity členského státu unie. Dialogu neprospívá určování Komise s kým chce jednat a stanovování ultimativních termínů pro slyšení ústavních ministrů v Bruselu.

  Podporujeme dřívější deklaraci o připravenosti k seznámení představitelů Evropské komise se všemi aspekty legislativního procesu, který směřuje k reformě oblasti spravedlnosti.

   

   

  Tisková kancelář

  Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky

  Print Print Share: