close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 10. července 2017

  Během 41. zasedání Výboru světového dědictví v Krakově byly na Seznam světového dědictví zapsány památkové doly na olovo, stříbro a zinek společně se systémem hospodaření podzemními vodami v Tarnovských horách.

   

  Komplex Tarnovských hor je největším, nejsnadněji dostupným a v Polsku nejlépe zachovalým historickým objektem, který tvoří vynikající příklad rozvoje jak hornické techniky tak také vodního inženýrství, trvající více než 300 let. Tarnovské hory jsou příkladem evropského technologického a civilizačního šíření a potvrzením existujících svazků mezi jednotlivými společenstvími v době průmyslové revoluce. Za svůj současný stav a zápis na Seznam světového dědictví vděčí doly mnohaletému úsilí společenských organizací a místních orgánů. Zápis do prestižního Seznamu UNESCO je obrovskou turistickou propagací města a regionu jak v Polsku tak i ve světě.

  Ministerstvo zahraničních věcí a polské zahraniční instituce, včetně stálé mise Polska při UNESCO v Paříži byly od prvopočátku angažovány do propagace kandidatury Tarnovských hor a podporovaly úsilí o získání co největší podpory mezi členskými státy Výboru světového dědictví.

  Tarnovské hory jsou patnáctým objektem, ležícím na polském území, který byl zapsán na Seznam.

  Tisková kancelář

  Ministerstva zahraničních věcí PR

   

  Print Print Share: