close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 1. července 2016

  1. července převzalo Polsko předsednictví ve Visegrádské skupině, nejdůležitějším regionálním uskupení ve střední Evropě.

  25 let po založení V4, jejímž cílem byla integrace našich zemí do NATO a EU, se cítíme zvláště odpovědni za budoucnost Evropské unie jakožto instituce garantující rozvoj a prosperitu celého kontinentu. Během polského předsednictví budeme usilovat, aby hlas V4 byl v Evropě slyšet a přispíval k vypracovávání pro Evropu dobrých řešení tak, aby Evropané více podporovali integrační procesy.

   

  Charakter výzev, kterým čelí EU, jde nad rámec tohoto společenství a tak spolupráce v rámci V4 může být inspirací pro spolupráci států celého regionu mezi Baltským, Jadranským a Černým mořem. Během předsednictví budeme intenzifikovat spolupráci V4 v této oblasti. Budeme se soustředit na politickou spolupráci, ale také otázky soudržnosti regionu skrz vylepšování energetické a dopravní infrastruktury.

   

  Stabilita a prosperita Evropy závisí na její bezpečnosti. Budeme pokračovat v úsilí předchozích předsednictví a soustředit se na posilování naší společné bezpečnosti. Během polského předsednictví se budeme zasazovat o implementaci závěrů summitu NATO ve Varšavě.

   

  Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko spojuje společné historické dědictví a společné hodnoty vyrůstající z křesťanských kořenů Evropy. Visegrádská skupina musí být blízká lidem. Proto budeme podporovat iniciativy směřující k posilování mezilidských kontaktů mezi společnostmi našich zemí a propagaci kultury zemí střední Evropy pomocí vzdělávacích a vědeckých projektů.

   

  Během minulého čtvrtstoletí státy V4 spolupracovaly na základě společných  hodnot a zájmů. V4 se stala známou firmou, symbolem zdařilé iniciativy pro prosazování společných zájmů a nejdůležitějším prvkem spolupráce ve střední Evropě. Polské předsednictví bude posilovat význam V4.

   

  Tiskový odbor

  Ministerstvo zahraničních věcí

  Tagi: V4

  Print Print Share: