close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • VELVYSLANEC

 •   

   

  Grażyna Bernatowicz 
  Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Polské republiky

  v České republice

   

   

  Doc. Grażyna Bernatowicz, Ph. D. plnila funkci náměstkyně ministra zahraničních věci pro parlamentní záležitosti, evropskou politiku a lidská práva od 28. listopadu 2007. Dozorovala čím dále tím užší vzájemnou spolupráci Polska s nejdůležitějšími členskými státy EU: Německem, Francií, Velkou Británií, Itálií a Španělskem. Byla odpovědna za jednu z největších priorit polského předsednictví v Radě Evropské Unie – politiku rozšiřování. Byla angažovaná ve spolupráci se státy ucházejícími se o členství v EU, mnohokrát navštěvovala region jihovýchodní Evropy. Podporovala implementaci  polsko-tureckého a polsko-rumunského partnerství, měla na starosti zapojování zemí jihovýchodní Evropy  do spolupráce v rámci regionální fór včetně V4.

   

  Paní Velvyslankyně je pracovnicí Ministerstva zahraničních věcí od roku 1993, nejdříve jako poradce ministra a náměstkyně ředitele Strategicky-výzkumného odboru (PISM), následně, od roku 1998 ve funkci ředitelky-koordinátorky problematiky evropské integrace. w letech 2000-2002 plnila funkci státní podtajemnice pro mezinárodní, ekonomické a právní záležitosti. V letech 2002-2007 byla velvyslankyní ve Španělském království a Andorrském knížectví. Podle týdeníku „Wprost“ byla jedním z 10 nejlepších šéfů polských zastupitelských úřadů ve světě.

   

  Paní Velvyslankyně je autorkou přibližně 70 vědeckých publikací, knih, vědeckých článků zveřejněných v tuzemsku a v zahraničí, v nichž se věnovala tematice jižní Evropy, evropské integrace, regionální spolupráce. Od roku 1995 je profesorkou na Vysoké škole managementu a obchodu H. Chodkowské ve Varšavě. Byla též stipendistkou Tillburské univerzity J. Kennedyho (Nizozemsko) a vědeckých ústavů v Madridu, Lisabonu, Paříži nebo Bělehradu. Byla vyznamenána důstojnickým křížem řádu Polonia Restituta a dále nejvyšším řádem španělského krále, tedy „Řádem Isabely Katolické“, královskými řády finským a švédským, státními vyznamenáními Francie, Maďarska, Malty, Monaka, Rumunska a řádem maltézských rytířů.

   

  Své pověřovací listiny Paní Velvyslankyně předala do rukou Prezidenta Miloše Zemana dne 11. června 2013.

  Print Print Share: