close

12. června 2015

Bývalý velvyslanec prof. Jacek Baluch vyznamenán českým ministrem zahraničních věcí

Prof. Jacek Baluch, který byl v letech 1990-1995 velvyslancem Polské republiky v Československu a později v České republice, získal od ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Jsme nesmírně rádi, že práce známého polského bohemisty a bývalého diplomata zůstala ohodnocena nejvyšším oceněním, které uděluje šéf české diplomacie.

 

Cenu „Gratias Agit” uděluje od roku 1997 ministr zahraničních věcí představitelům nevládních organizací a soukromým osobám, které se výrazným způsobem přičinily v daném roce o šíření dobrého jména České republiky ve světě. Je to nejvyšší možné ocenění udělováné ministrem zahraničních věcí. Slavností akt předání organizovaný Oddělením Veřejné diplomacie MZV ČR patří mezi jeden z nejdůležitějších a těší se velkému zájmu medií. Jeho průběhu se zúčastnili představitelé z kulturního a vědeckého světa, podnikatelé či diplomaté.

 

Cena byla udělena z velké části Čechům žijícím v zahraničí, ale také bohemistům, překladatelům, výzkumným pracovníkům, vědcům, umělcům, spisovatelům nebo sportovcům. Doposud  cenu obdrželi jen 3 Poláci (Agnieszka Holland v roce 2014, Andrzej Jagodziński v roce 2013 a Mariusz Szczygieł v roce 2009) a v roce 2003 i polská organizace „Česko-polsko-slovenská solidarita”. Fotografie a informace z události naleznete na internetové straně MZV ČR:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/kalendar_akci/x2015_06_09_ministr_zaoralek_udeli_ceny.html

© 2012 Ministry of Foreign Affairs