close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 12. září 2018

  Dne 10. září 2018 navštívil Prahu pan Marek Kuchciński, předseda Sejmu Polské republiky. Zúčastnil se slavnostního zahájení výstavy „Poláci a Češi 1968 - 2018“, uspořádané v rámci projektu „sPOLeCZně“.

  Jeho součástí byly mj. venkovní výstava, věnovaná vzájemným vztahům od roku 1968 dodnes, filmové a diskusní setkání pod názvem „Živé pochodně“, věnované Ryszardu Siwiecowi, Sándoru Bauerovi a Janu Palachovi a promítnutí dvou filmů „Slyšte můj křik“ a „Smrt v plamenech“.

  „Vpád sovětských vojsk do Československa v roce 1968, okupace a agrese se setkaly s obrovskou a neobyčejnou reakcí mnoha lidí včetně Poláků, Čechů, Maďarů a Rumunů, kteří ve svých protestech vykonali největší činy, překračující hranice hrdinství. Myslíme na budoucnost, pamatujeme ty, kteří obětovali život za naši svobodu,“ zhodnotil Marek Kuchciński. Při vzpomínce na Ryszarda Siwiece předseda Sejmu zdůraznil: „Nepochopitelný, neskutečně dramatický, ale s plným rozmyslem uskutečněný čin.“ „Zvolili si smrt, protože se domnívali, že v boji o svobodu není vyšší hodnoty, kterou by bylo možné změřit se se svobodou. Domnívali se, že zastavení zla vyžaduje oběti největší. Měli bychom pamatovat, komu za tuto svobodu a suverenitu vděčíme“, prohlásil předseda Sejmu Marek   Kuchciński.

  Během své návštěvy položil společně s Petrem Fialou, místopředsedou Poslanecké sněmovny ČR a Janosem Latorcaiem, místopředsedou Maďarského parlamentu květiny na Václavském náměstí v místě sebeupálení Jana Palacha dne 16. ledna 1969. Poté se předseda Sejmu Marek Kuchciński zúčastnil historického semináře na téma „živé pochodně“ a činů Ryszarda Siwiece, Sandora Bauera, Jana Palacha a Jana Zajíce.

  kkb_1596_43693984545_o
  kkb_1452_42793018080_o
  kkb_1389_43693981555_o
  kkb_1236_42793020250_o
  kkb_1148_42793021380_o
  kkb_1125_42793021830_o
  kkb_1115_42793022300_o
  kkb_0978_42793023220_o
  kkb_0925_43694000275_o
  kkb_0594_43694005365_o
  kkb_0155_44553661642_o
  kkb_0645_43694004375_o

  Print Print Share: