close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 22. října 2018

  Ve dnech 21. – 22. listopadu se bude v Akademii vojenského umění ve Varšavě konat polská edice NATO Science and Security Day. Cílem programu je podpora vědecké spolupráce v oblasti široce pojaté bezpečnosti.

  Letošní událost, pořádaná v Polsku, shromáždí významné představitele světa vědy, politiky a vojenství. Program, který funguje od roku 2006 NATO Science and Security Day, se stal skvělou platformou pro spolupráci NATO a soukromého a veřejného sektoru, včetně akademických a vědeckých kruhů. V roce 2017 činil jeho roční rozpočet 11,3 mil. EUR.

  Panelové diskuse budou probíhat ve třech tematických oblastech:

  - Cyber-defense/CBRN Security;

  - Women, Peace and Security;

  - New Technologies and Security

  Pro účast v této události je nutné registrovat se na stránkách pořadatele Ministerstva vědy a vysokého školství: https://www.nauka.gov.pl/en/nato-science-for-peace-and-security-sps-programme-information-day/. Velvyslanectví PR v Praze srdečně zve k registraci a účasti na tomto setkání.

  Print Print Share: