close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 16. října 2018

  Vicepremiér a ministr kultury a národního dědictví prof. Piotr Gliński zahájil v Praze exteriérovou výstavu věnovanou obrození Evropy po I. světové válce.

  Ve dnech 15. – 16. října pobýval v Praze Piotr Gliński, vicepremiér a Ministr kultury a národního dědictví PR, který se společně s Barbarou Ćwioro, velvyslankyní PR v ČR zúčastnil slavnostního zahájení venkovní výstavy pod názvem „Po velké válce. Nová Evropa 1918-23“. Expozice byla připravena Evropskou sítí Paměť a Solidarita. Zahájení se zúčastnili také v Praze akreditovaní velvyslanci členských států sítě z Polska, Německa, Slovenska, Rumunska a Litvy, četní představitelé Polského institutu v Praze, Knihovny Václava Havla, zástupci Úřadu městské části Praha 6, žáci Polské školy v Praze a studenti.

  Během své návštěvy se vicepremiér a ministr kultury a národního dědictví Piotr Gliński setkal na Velvyslanectví PR v Praze s náměstkyní ministra kultury ČR Petrou Smolíkovou, s níž projednal společné kulturní projekty v kontextu českého předsednictví ve Visegrádské skupině (červenec 2019-červenec 2020). Vicepremiér P. Gliński při setkání zdůraznil, že „kultura je to, co spojuje a tvoří základy porozumění“.

  Vicepremiér Piotr Gliński se na velvyslanectví dále setkal s představiteli Polonie a polonijních  organizací, uměleckých a kulturních kruhů v Praze a zúčastnil se debaty „Po Velké válce: Paměť Evropy 1918-1923“ v Knihovně Václava Havla, kde přednesl úvodní projev. Debata se zástupci Polska, Maďarska, Česka a Litvy se týkala pokusu o syntézu národní paměti a hledání nadnárodního příběhu těžkého zrodu Nové Evropy.

  Druhý den navštívil vicepremiér Piotr Gliński společně s velvyslankyní PR Barbarou Ćwioro výstavu „Doteky státnosti“ ke 100. výročí Československa na Pražském hradě.

  Foto: Velvyslanectví PR v Praze/MKIDN/Instytut ESPS Dominik Tryba

  1
  2
  3
  3a
  4
  5
  10
  11
  12
  13
  15
  16
  17
  18
  6
  7
  8
  9
  19

  Print Print Share: