close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 29. ledna 2015

  Uvádíme první díl cyklu "Zaolzie Potrafi" (Poláci z Těšínska dokážou), jehož autorkou je Izabela Walaska. Cílem projektu podpořeného Polským velvyslanectvím a Polským institutem v Praze je ukázat mimořádné osobnosti Poláků z Těšínska. Jako první prezentujeme Evu Katrušákovou - zakladatelku iniciativy Celé Česko čte dětem.

  Záolší (Zaolzí) je koutem země na jihu Slezska, který dnes patří České republice.Tento kraj díky třiceti tisícům Poláků, doposud neztratil svůj polský kolorit. Polskost je zde odjakživa vnímána jako synonymum pracovitosti, svědomitosti, oddanosti rodině, zemi, kořenům, a také udržování polských tradic. Polská menšina zde pěstuje svou národní identitu, je však také otevřená na vlivy ze strany českých sousedů, s kterými se každodenně stýká, pracuje a tráví volný čas. Tady vznikají česko-polská přátelství, vytvářejí se dvojjazyčné vztahy, zakládají se bikulturní rodiny.

   

  Právě tato dvoujazyčnost a multikulturnost Poláků z tohoto regionu determinovala fakt, že se kariéra mnoha z nich vyvíjí souběžně na dvou „tratích“, jak je tomu v případě Ewy Farné nebo Haliny Mlynkové. Tyto dvě jména jsou jen vrcholkem hory, na kterou je třeba vstoupit, abyste mohli poznat krásu celého regionu a zaznamenat osobnosti, které odtamtud pocházejí. Zde je pouze pár z těch, kteří požívají všeobecné vážnosti, těch, kteří dosáhli úspěchů v tuzemsku nebo dokonce v mezinárodním měřítku...

   

   

  Eva Katrušáková: To, co je v životě zásadní, to čas nezmění.

   

    

  fot. Marian Siedlaczek

   

  EVA KATRUŠÁKOVÁ

  pokračovatelka původně polského projektu, jež se prostřednictvím své kampaně Celé Česko čte dětem (CČČD) snaží ratolestem usnadnit dospívání a pomáhá jim stát se plnohodnotnými lidmi. Projekt paní Katrušákové přesvědčuje rodiče o jejich neopakovatelné úloze, kterou plní ve formování osobnosti svých dětí. Za svou činnost CČČD obdržela m.j. prestižní vyznamenání v kategorii neziskových organizací České republiky.

   

  Eva Katrušáková ukončila (v dnešní době již jedinou polskou v přesném znění tohoto slova) střední školu, jež se nachází na území ČR – Gymnázium v Českém Těšíně. Po studiích (angličtina a čeština) v Olomouci se vrátila do rodného Těšína, aby zde našla práci.

   

  Nejdříve působila jako učitelka angličtiny a češtiny na polském gymnáziu a na českých středních školách na Záolší. Na sklonku 90.let se rozhodla využít své zkušenosti a znalosti anglického jazyka a teorie vyučování, získané během dlouholetého zvyšování svých kvalifikací v ČR i v zahraničí a otevřela soukromou jazykovou školu a překladatelské centrum Pygmalion. Zanedlouho poté zakládá další firmu – vydavatelství Press-Pygmalion, které zprvu tiskne časopisy a učební pomůcky, aby se posléze věnovalo vydávání didaktických stolních her pro děti a dospělé. 

   

  Milovnice krásné literatury objevuje v beletrii ještě jeden její aspekt – a tedy fakt, že pravidelné předčítání dětem jejich rodiči sjednocuje tyto dvě generace. Polská kampaň Celé Polsko čte dětem (Cała Polska czyta dzieciom) ji inspiruje k realizaci podobného projektu v České republice. V roce 2006 vzniká jmenovkyně polské nadace, ve které je slovo „Polsko“ nahrazeno „Českem“. Kampaň Celé Česko čte dětem (CČČD) podtrhuje nesmírnou důležitost předčítání každý den dvacet minut. Projekt časem přitahuje čím dál větší pozornost nejen lidí, kterých se bezprostředně týká, tzn. dětí a jejich rodičů, ale získává také uznání médií či známých osobností, které jej propagují. Celá kampaň probíhá pod záštitou Václava Havla – bývalého prezidenta ČR. Dalšími známými jmény propagujícími tento projekt jsou kupříkladu Zdeněk Svěrák nebo Jaromír Nohavica. Dnes již CČČD podporuje více než 80 známých tváří z oblasti kultury a sportu. Organizace získala podporu Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní knihovny v Praze. Realizace projektu CČČD je dlouhodobá, cílevědomá a intenzivní práce. Již 9 let jsou součástí kampaně akce různého druhu, jako například: předčítání malým pacientům v nemocnicích, vybavování knihovniček v ordinacích lékařů nebo organizace celostátního týdne čtení dětem. Všechna předzevzetí se řídí principy, mezi něž patří kromě jiného zjištění, že pravidelné předčítání rozvíjí kreativitu dítěte, učí je, aby si osvojilo určité vlastnosti, jako je trpělivost nebo soustředěnost, rozšiřuje jeho horizonty a učí je samostatnému myšlení. Od samotného začátku kampaně je důraz kladen nejen na předčítání, jakožto na nositele určitých hodnot, ale především na rodinu, jelikož projekt v praxi nachází odezvu ve vztazích rodič – dítě. Upevňuje mezi nimi pouto, pomáhá vytvořit společnou platformu pro to, aby mohli být spolu a vytváří příznivé podmínky k rozvoji osobnosti dítěte. Největším přínosem předčítání nejen malým dětem je uspokojení jejich nejdůležitějších emočních potřeb.

   

  Výsledky působení společnosti Celé Česko čte dětem si získaly pozornost nejvyšších autorit z různých oblastí společenského života. Eva Katrušáková získala od Nadace Český literární fond ocenění za přínos knižní kultuře a také od polské nadace Celé Polsko čte dětem (Cała Polska czyta dzieciom) ocenění za propagaci myšlenek o předčítání dětem. Nezisková organizace CČČD v letech 2010 a 2012 získala první příčku v klání o nejlepší veřejně prospěšnou televizní reklamu v ČR. Eva Katrušáková se v roce 2012 probojovala do nejužšího finále soutěže Podnikatel roku České republiky Ernst and Young v kategorii neziskových organizací. O dva roky později se společnost Celé Česko čte dětem umístila v první pětici nejlepších malých neziskových organizací a navíc získala třetí místo v kategorii Cena veřejnosti. Seznam cen a ocenění, které byly organizaci dosud uděleny, je však delší.

   

   

  Motto:  To, co je v životě zásadní, to čas nezmění.

   

   

   


  Zhlédněte i DALŠÍ díly


   

   

  Vyznamenání v soutěži Podnikatel roku 2012 České republiky
  Vyznamenání v soutěži Podnikatel roku 2012 České republiky
  Týden Čtení dětem - Ostrava 2013
  Týden Čtení dětem - Ostrava 2013
  Ostrava čte dětem 2014
  Ostrava čte dětem 2014
  Předávání cen – Svět knih 2014
  Předávání cen – Svět knih 2014
  Schéma rodiny podle prof. Marii Braun-Gałkowské
  Schéma rodiny podle prof. Marii Braun-Gałkowské

  Print Print Share: