close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 29. dubna 2015

  Uvádíme třetí díl cyklu "Zaolzie Potrafi" (Poláci z Těšínska dokážou), jehož autorkou je Izabela Walaska. Cílem projektu podpořeného Polským velvyslanectvím a Polským institutem v Praze je ukázat mimořádné osobnosti Poláků z Těšínska. Hrdinou třetího dílu je ředitel Polské scény Divadla v Českém Těšíně Karol Suszka.

  Záolší (Zaolzí) je koutem země na jihu Slezska, který dnes patří České republice.Tento kraj díky třiceti tisícům Poláků, doposud neztratil svůj polský kolorit. Polskost je zde odjakživa vnímána jako synonymum pracovitosti, svědomitosti, oddanosti rodině, zemi, kořenům, a také udržování polských tradic. Polská menšina zde pěstuje svou národní identitu, je však také otevřená na vlivy ze strany českých sousedů, s kterými se každodenně stýká, pracuje a tráví volný čas. Tady vznikají česko-polská přátelství, vytvářejí se dvojjazyčné vztahy, zakládají se bikulturní rodiny.

   

  Právě tato dvoujazyčnost a multikulturnost Poláků z tohoto regionu determinovala fakt, že se kariéra mnoha z nich vyvíjí souběžně na dvou „tratích“, jak je tomu v případě Ewy Farné nebo Haliny Mlynkové. Tyto dvě jména jsou jen vrcholkem hory, na kterou je třeba vstoupit, abyste mohli poznat krásu celého regionu a zaznamenat osobnosti, které odtamtud pocházejí. Zde je pouze pár z těch, kteří požívají všeobecné vážnosti, těch, kteří dosáhli úspěchů v tuzemsku nebo dokonce v mezinárodním měřítku...

   

     

                                           fot. Karin Dziadek                                                                                      fot. Marian Siedlaczek

   

   

  Karol Suszka – ředitel česko-polského divadla

  Herec, režisér, umělecký šéf a ředitel divadla – to jsou ve zkratce všechny nejdůležitější etapy trvající více než 55 let kariéry tohoto umělce, jehož téměř celá profesní dráha je spojená s Polskou scénou českotěšínského divadla na Záolší. Polská scéna je jediným polským profesionálním divadlem, které působí mimo hranice Polska.

   

  Určovatelem jeho dvojjazyčné umělecké dráhy bylo studium herectví v Polsku a také studium režie v bývalém Československu. Po absolvování varšavské PWST měl sice možnost zůstat v Národním divadle nebo hrát v jiných renomovaných divadlech v Polsku, spolupracovat s předními režiséry, rozhodl se však pro návrat na Záolší, do své rodné Polské scény českotěšínského divadla, kde začínal svou kariéru coby adept herectví. Zde zásadním způsobem přispěl k profesionalizaci hereckého týmu. Na přelomu 70. a 80. let, kdy situace divadla byla v každém ohledu nelehká, se mu jako uměleckému vedoucímu Polské scény podařilo vytvořit takový repertoár, který si i přes všechna politická omezení a finanční i organizační těžkosti, získal popularitu mezi diváky. Jako mnohaletý umělecký šéf nejdřív Polské a posléze České scény, dokázal zajistit oběma subjektům vysokou uměleckou úroveň.

   

  Jeho působení však není spojeno výhradně s divadlem v Českém Těšíně, ale také s činností dramaturga nebo s účinkováním a režírováním v několika divadlech na území Polska a České republiky. Během své umělecké kariéry režíroval jen v českotěšínském divadle více než 100 divadelních představení a ztvárnil zde 200 rolí.

   

  Jeho umělecká činnost se neomezuje pouze na práci v divadle. Karol Suszka byl mj. zakladatelem a spoluorganizátorem Divadelního festivalu Na hranicy (1990 r.), je tvůrcem a ředitelem mezinárodního Festivalu divadel Moravy a Slezska, který se od roku 2001 koná v Těšínském divadle. Ten posledně zmíněný, prezentující nejlepší představení divadel z Moravy a široce pojatého Slezska (tedy i z jeho polské části), si získal již stálou pozici mezi divadelními událostmi pořádanými na území ČR.

   

  Karol Suszka je po mnoho desítek let animátorem kulturního a divadelního života polské národní menšiny na Záolší. Spolupracuje s mnoha amatérskými divadly a divadly malých forem. Byl iniciátorem a propagátorem, v 70. a 80. letech minulého století nesmírně populární, přehlídky divadel malých forem Melpomenki. Společně s polským režisérem Markem Mokrowieckim vytvořil koncepci kurzů pro vedoucí divadelních souborů. A po mnoho let (60. a 70. léta) tyto kurzy vedl. Je dlouholetým předsedou poroty mnoha recitátorských soutěží, kterých se zúčastňují žáci a studenti polských škol na Záolší.

   

  Herecké umění Karola Suszky bylo oceněno mj. na Festivalu divadel Moravy a Slezska. Tento herec a ředitel divadla se může pochlubit také cenami, jako: stříbrný rytířský kříž Polonia Restituita, udělovaný za mimořádný přínos mj. na poli osvěty, kultury, umění, ale také rozvíjení dobrých vztahů s jinými zeměmi nebo stříbrnou medaili Zasloužilý o kulturu Gloria Artis či pamětní medaili Pro Masovia. Získal také tituly Zasloužilý pro polskou kulturu a zlaté vyznamenání Zasloužilý pro svaz udělovaného hlavním výborem Polského kulturně-osvětového svazu v ČR. Jako člověk, který má mimořádné zásluhy pro lokální polskou a českou společnost obdržel zlatou Těšíňanku - ocenění Komunálního svazu Těšínské země.

   

  Nesporným společným jmenovatelem předsevzetí, kterých se Karol Suszka zúčastnil nebo zúčastňuje, je fakt, že všechna odehrávají nemalou úlohu v utváření a udržování polského národního uvědomění  na Záolší.

   

   

   


  Zhlédněte i ostatní díly


   

  S režisérem Markem Mokrowieckým
  S režisérem Markem Mokrowieckým
  Představení "Těšínské nebe" s Jaromírem Nohavicou
  Představení "Těšínské nebe" s Jaromírem Nohavicou
  Představení "Viva Verdi"
  Představení "Viva Verdi"
  S hercem Janem Monczkou
  S hercem Janem Monczkou
  Z polského tisku
  Z polského tisku
  Kartotéka Różewicze
  Kartotéka Różewicze

  Print Print Share: