close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 • VelvyslanEC

  Velvyslanec zastupuje na území České republiky Prezidenta a Vládu Polské republiky a je nejvyšším zástupcem státu v zahraničí.
   

  Politicko-ekonomické oddělení

  Politicko-ekonomické oddělení se věnuje celkově česko- polským vztahům. Informuje Ministerstvo zahraničních věcí ve Varšavě a jiné patřičné úřady o vývoji vnitřní situace v České republice a o její zahraniční politice včetně záležitostí jako evropská integrace a bezpečnost. Zároveň sděluje partnerským úřadům na místě podobné informace k vnitřní a zahraniční politice Polska. Mezi základní úkoly oddělení patří podporování rozvoje a koordinace česko-polských vztahů, obzvlášť v rámci věcného a technického pořádání návštěv státníků z obou zemí, oboustranných politických konzultací, styků na parlamentní úrovni a spolupráce na regionální a místní úrovní. Politicko-ekonomické oddělení se věnuje rovněž evropským otázkám. V rámci tohoto to oddělení funguje ekonomická sekce, jež se specializuje na ekonomické záležitosti.
   

  Úřad přidělence obrany

  Přidělenec obrany podporuje velvyslance v oblasti obranné politiky a informuje patřičné polské úřady o spolupráci s Ministerstvem obrany a Armádou České republiky. Českým partnerům je naopak k dispozici jako stálý a nejvyšší vojenský zástupce polského Ministerstva obrany v České republice.

   

  Konzulární oddělení

  Konzulární oddělení poskytuje služby občanům Polské republiky v České republice a jejich rodinám, které můžou potřebovat pomoc v různých těžkých situacích, např. v případě nehody, krádeže, zadržení, hospitalizace apod.

   

  Finančně-administrativní oddělení

  Finančně-administrativní oddělení se komplexně zabývá všemi věcmi, bez kterých by velvyslanectví nemohlo fungovat jako úřad. Toto oddělení má na starosti personální a mzdové záležitosti, finance velvyslanectvím a nakládání s jeho majetkem. Významnou složkou úkolů pracovníků tohoto oddělení jsou úkoly související s péči o sídlo velvyslanectví – Fürstenberský palác. K finančně-administrativnímu oddělení je svým způsobem přidružená sekce informatiky, telekomunikace a dokumentace.

   

  Polský institut

  Polská historie, věda, film, divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění - to jsou oblasti činnosti Polského institutu v Praze, který patří mezi nejstarší polské instituce svého druhu v Evropě. Polský institut v Praze je pokračovatelem kulturního oddělení Velvyslanectví Polské republiky z dvacátých let 20. století, po druhé světové válce působil jako Polské kulturní středisko a od roku 1994 jako Polský institut.

   


  Kontaktní údaje k jednotlivým oddělením naleznete v záložce kontakt.

  Print Print Share: