close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • POLSKÝ INSTITUT V PRAZE

 •  

  Malé náměstí 1, 110-00 Praha 1

  tel: (+420) 220 410 410

  e-mail: praga.ip.sekretariat@msz.gov.pl  

  www.polskyinstitut.cz

  Otvírací doba: 09.00 - 16.00

  Print Print Share: